Ahmet Altan’ın Açtığı Dersler

MAN 218 Girişimcilik (3-0) 3

Girişimciliğin unsurları, küçük ölçekli iş yönetiminin temelleri, iş fikri, iş planı, yenilikçilik, işletmenin fonksiyonları