Ebru Aslan Çallıoğlu’nun Açtığı Dersler

MAN 206 İşletmeler ve İş yaşamı    (3-0)  3 Kredi

İşletme türleri, temel faaliyetleri, fonksiyonları

MAN 215 Mühendislik Ekonomisi  (3-0)  3 Kredi

Faiz, para-zaman ilişkisi. Alternatif karşılaştırma metotları olan günlük değer, yıllık eşdeğer ve yatırılan paranın geri kazanım teknikleri. Amortisman, yerine koyma analizi, ekonomik ömür problemleri, maliyet-kazanç analizi, başa başnoktası analizi, geri ödeme periyodu ve enflasyon oranı

MAN 216 Pazarlamaya Giriş           (3-0)  3 Kredi

Pazarlamanın kavramları olan ürün, tanıtım, fiyat, dağıtım. Planlama, pazar araştırması, pazar analizleri, yönetimsel kavramlar gözetilerek pazarlama ve etkinliklerinin uygulanması. Pazarlama problemlerinin çözüm yaklaşımları

MAN 217 Örgütsel Yönetim            (3-0)  3 Kredi

Örgütlerin analizi, iş şekilleri. Sosyal ve teknik sistemler içerisinde yönetimi oluşturan planlama, organizasyon, yönlendirme, kontrol süreçleri. Karar alma, değişimi yönetmek, etik ve sosyal sorumluluk, bilgi teknolojisi ve e-ticaret, firmalardaki finansal faaliyetler

Kimya Mühendisliği Zorunlu Dersi

MAN 211 Mühendisler için İletişim ve Yönetim Becerileri  (3-0)  Kredisiz

İşe alım süreçleri, organizasyon yapısı ve kültürü, iletişim ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi ve küreselleşen dünya ve gelişen ekonomilerde iş etiğine ilişkin sorunlar