Öğr.Gör.Doğan Evecen’in Açtığı Dersler

TURK 201 Türk Dili I (2-0) 0

Dilin tanımı ile sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, dil-kültür, dil-toplum ve dil-düşünce ilişkisi, diller arasındaki kelime alışverişi, Türkçenin söz varlığı, temel dil bilgisi özellikleri ve Türkçenin güncel sorunları

TURK 202 Türk Dili II (2-0) 0

Türkçe yazımda ifade etme, tanımlama, tartışma ve anlatıma yönelik uygulamalı eğitim

TURK 203 Uluslararsı Öğrenciler İçin Türkçe I (2-0) 0
Temel düzeyde Türkçe ses bilgisi, basit cümle yapıları, diyalog kurma, kendini tanıtma

TURK 204 Uluslararası Öğrenciler İçin Türkçe II (2-0) 0
Akıcı bir iletişim için gerekli olan zaman bilgisi, hal ekleri ve edat bilgisi

HUM 251 Osmanlı Türkçesi I (3-0) 3
Arap alfabesi, harflerin yazılışı ve okunuşu, Türkçe kelimelerin yazılışı ve okunuşu, Arapça ve Farsça kelimelerin yazılışı ve okunuşu

HUM 252 Osmanlı Türkçesi II (3-0) 3                Ön Koşul: HUM 251
Osmanlı Türkçesi I’in devamı olarak Arapça ve Farsça gramer bilgileri, çevriyazım çalışmaları