Dr. Funda Adıtatar’ın Açtığı Dersler

HIST 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2-0) 0
On dokuzuncu ve yirminci yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşme süreci, milliyetçiliğin yayılışı, Osmanlı kurumlarında ve toplumsal yapısında meydana gelen devrimsel değişiklikler, imparatorluktan ulusal devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasî olaylar ve Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu ortaya çıkan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamaları

HIST 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (2-0) 0
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, Türk toplumunu çağdaş uluslar seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılâpları, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler

HIST 203 Türk Devrim Tarihi I (2-0) 0
On dokuzuncu ve yirminci yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşme süreci, milliyetçiliğin yayılışı, Osmanlı kurumlarında ve toplumsal yapısında meydana gelen devrimsel değişiklikler, imparatorluktan ulusal devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasî olaylar ve Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu ortaya çıkan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamaları

HIST 204 Türk Devrim Tarihi II (2-0) 0
Atatürk İlke ve İnkılâpları, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler