Dr. Yasemin Özcan Gönülal’ın Açtığı Dersler

TURK 201 Türk Dili Dersleri I 

Dilin tanımı ile sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, dil-kültür, dil-toplum ve dil-düşünce ilişkisi, diller arasındaki kelime alışverişi, Türkçenin söz varlığı, temel dil bilgisi özellikleri ve Türkçenin güncel sorunları

TURK 202 Türk Dili Dersleri II

Türkçe yazımda ifade etme, tanımlama, tartışma ve anlatıma yönelik uygulamalı eğitim

TURK 203 Yabancılar İçin Türkçe I

Temel düzeyde Türkçe ses bilgisi, basit cümle yapıları, diyalog kurma, kendini tanıtma

TURK 204 Yabancılar İçin Türkçe II

 Akıcı bir iletişim için gerekli olan zaman bilgisi, hal ekleri ve edat bilgisi