Füsun Singi’nin Açtığı Dersler

MAN 230 İş Hayatında Hukuk (3-0) 3
Hukuka Giriş, temel ilkeler, medeni hukuk, borçlar hukuku, iş hukuku, ticaret hukuku, kıymetli evrak hukukunun temel kavramları

MAN 231 Fikri ve Endüstriyel Haklar Hukuku (3-0) 3
Sınai mülkiyet hakları, patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, entegre devrelerin topografyası