Coşgu Ateş’in Açtığı Dersler

ART 201 Serbest El Resim ve Skeç (0-3) 0
Gördüğümüz veya hayal ettiğimiz (tasarladığımız) imajların sanatsal ve estetik kurallar çerçevesinde 2 boyutlu olarak çizilmesi

ART 203 Heykel (0-3) 0
Heykel sanatının temel amaçları doğrultusunda, kil ile basit üç boyutlu şekillendirme uygulamaları

ART 204 Seramik Tasarımı (0-3) 0
Çamur, temel seramik üretim teknikleri, kurutma, rötuş, fırın yükleme, sırlama, kalıp teknikleri

ART 205 Renkli Fotoğrafçılık (0-3) 0
Teknik ve teorik olarak fotoğrafçılığın temel bilgileri; kompozisyon, ışık ve fotoğraf makineleri