Prof. Dr. Nuri Başoğlu’nun Açtığı Dersler

MAN 205 Yenilik Yönetimi (3-0) 3
Yaratıcılık ve yeniliğe ilişkin temel konular, bunların kişilere, ekiplere, kurumlara ve girişimciliğe etkileri, yaratıcılık ve yeniliğe yönelik araç ve yöntemler