Svetlana Pashaeva’nın Açtığı Dersler

HUM 211 Rus Kültürüne Giriş (3-0) 3
Rus tarihsel sürecinde başlangıçtan günümüze Rus kültürünün genel konuları

HUM 215 Mitoloji (3-0) 3
Antik dönem mitolojisi, Yunan mitolojisi ve dünya mitlerle karşılaştırmalı incelenmesi. Mitlerin mantığı, yapısı, dili ve tarihsel kökeni

HUM 216 Masalların Yapısı ve Anlamı (3-0) 3
Masalların şekilbilgisi. Sınıflandırma. Esas karakterlerin işlevi, masalların tarihsel kökeni, psikolojik yönler. Masalların anlaşılmasına katkı sağlayan maruf düşünürler: Vl.Propp, J.G.Frazer, L.Levy-Bruhle, C.G.Yung, M.L.von Franz, V.Turner, C.Levy-Strauss

HUM 217 Sanat Tarihi I (3-0) 3
Görsel sanat ve tanımlama terminolojisi. Prehistorik dönem, Mezopotamya, Mısır, Yunan, Etrüsk, Roma sanatı ile Antik dönem heykel sanatının tanımı ve analizi

HUM 218 Sanat Tarihi II (3-0) 3
Avrupa sanatının görsel tarihi, sanat açıklama terminolojisi. Erken dönem Hıristiyan, Bizans sanatı ile İtalyan ve Kuzey Rönesans’ı. Avrupa’da Barok tarzı

HUM 219 Sanat Tarihi III (3-0) 3
On sekizinci yüzyıldan yirminci yüzyıla, yirminci yüzyılın ana soyut eğilimleri de dahil olmak üzere Avrupa sanat tarihinin önemli kavramları

RUS 201 TEMEL RUSÇA I (3-0)3

Ders, Rusça  alfabe ve fonetik çeviriler, morfoloji, yeni başlayanlar için pratik gramer, diyaloglar  aracılığı ile iletişim becerisinin geliştirilmesini içerir.

RUS 202 TEMEL RUSÇA II (3-0) 3

Rusça orta düzey ders aynı zamanda 500 sözcük içeren “temel Rusça” yı da kapsar Ben T. Clark’ın aynı ders kitabı, “Russıa”’ya dayanır. Bu yarıyılda öğrenciler, 3000 yeni kelimelik yazılı ve sözlü Rusça öğreneceklerdir. Video ve ses kasetleri kullanarak, Rusça şarkılar ve şiirler öğrenerek, sözlü iletişim ve basit Rusça metinleri okuma becerisi geliştireceklerdir. Böylece Rus kültürüne dair bilgi de  kazanacaklardır. 

RUS 203 ORTA SEVIYE RUSÇA I (3-0) 3

Bu yıl uyarlanmamış metinler (çeviriler ve okuma parçaları) ile çalışılarak ve daha ileri Rusça grameri öğretilerek, daha önceki düzey ilerletilecek ve özellikle de konuşma becerisi geliştirilecektir.

RUS 204 ORTA SEVIYE RUSÇA II (3-0)3

Bu ders,  başarı ile geçen öğrenciler için orta düzey Rusça I dersinin devamı olarak verilmektedir.              

RUS 205 İLERİ DÜZEY RUSÇA I (3-0) 3                                                                                                 

 Öğrencilerin seçme Rus edebi eserleri üzerinde okuma ve konuşma yetenekleri ilerletilir. Ayrıca, Rus geleneksel kültürü ile bağlantılı uyarlama ve uyarlama olmayan seçme kısa hikayeleri okuyabilme yeteneğini geliştirmeyi amaçlayan derste Rus dili üzerinde gramer çalışmaları da uygulanır. 

RUS 206 İLERİ DÜZEY RUSÇA II  (3-0) 3                                                                                                 

Öğrencinin Rusça yazılı gazete ve dergileri okuyabilecek bilgi seviyelerini geliştirmeyi, yazılı ve sözlü dil yeteneklerini ilerletmeyi amaçlayan derste, sözlü tartışma yöntemi ile kompozisyon okuma, makale çeviri yapma pratikleri, dilin gramer yapısını inceleme çalışmaları ile birlikte uygulanır.