Doğan Evecen’in Araştırma Alanları

- Eski Türk Edebiyatı

– El Yazması Mecmualar

– Tarihi Tıp Metinleri

– Tasavvuf