Deniz Şengel Sanat Eseri Koleksiyonu Sergi Salonu

DENİZ ŞENGEL SANAT ESERİ KOLEKSİYONU SERGİ SALONU

Bağlı olduğu kurum

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Adres:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Genel Kültür Dersleri Bölümü, Gülbahçe/Urla-İzmir

Ziyaret saatleri

Hafta içi her gün, 09.00-16.30 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

İletişim bilgileri

Görüş, bilgi ve randevu almak isteyenler için:

Tel: 0 232 750 78 00

e-posta: genelkultur@iyte.edu.tr

Kuruluş tarihi ve amacı

Koleksiyon, 2009 yılında hayata veda eden Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz ŞENGEL tarafından, öğrencilerin özgün sanat eseri görmesi arzusuyla 2008 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü ve kütüphanesine bağışlanan sanat eserlerinden oluşmaktadır. Kütüphanede belli alanlarda sergilenen eserler, 2019 yılında Genel Kültür Dersleri Bölümü öncülüğünde ve Rektör Prof. Dr. Yusuf BARAN’ın onayıyla, Şengel’in anısını yaşatmak ve sürekli bir sergi salonu oluşturmak amacıyla teslim alınmıştır. Bölümde yer alan bir oda,  bir bağışçı sayesinde eser sergileme koşulları oluşturularak sürekli bir sergi salonuna dönüştürülmüştür. Şengel’in sanatçılarla olan arkadaşlığı ve sanat çevresindeki ilişkileri dolayısıyla kendisine hediye edilen eserlerden oluşan koleksiyon, aralarında Ömer ULUÇ, Gülsün KARAMUSTAFA, Janusz KAPUSTA gibi Türk ve Dünya sanatına mal olmuş sanatçıların eserlerinden oluşmaktadır. Salon,  ‘Deniz Şengel Sanat Eseri Koleksiyonu Sergi Salonu’ adıyla 17 Nisan 2019 tarihinde açılmıştır.