Ozan Uştuk’un Açtığı Dersler

HUM 203 Sosyal Antropolojiye Giriş (3-0) 3
Sosyal antropolojinin temel kavram ve odaklarını tanıtmak ve insan çeşitliliğine dair göreli bir perspektif sunmak

HUM 206 Karşılaştırmalı Kültürler (3-0) 3
Sosyal ve kültürel antropolojideki farklı yaklaşımlar çerçevesinde, öğrencilere çeşitli örnek olay incelemeleri üzerinden hem kendi kültürlerinin hem de öteki kültürlerin özgün ve evrensel yönlerinin tanıtılması

HUM 230 Grup Dinamikleri (3-0) 3
Grup yapısı, grup çeşitleri ve grup dinamiklerinin tanıtılması ile çeşitli organizasyonlar içerisinde başarılı ilişkiler sürdürmenin yollarını göstermek