Kolokyum: Yeni Eşitsizlikler

Değerli İYTE’liler,

Genel Kültür Dersleri Bölümü olarak güz döneminde düzenlediğimiz kolokyumlarımızdan ilki, Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu‘nun “Yeni Eşitsizlikler” başlıklı sunumuyla 15 Kasım Salı günü saat 15.30’da  Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinize sunar; katılım ve katkılarınızdan mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

Saygılarımızla,

Genel Kültür Dersleri Bölümü Başkanlığı

 

Not: Konuğumuz hakkında ayrıntılı bilgi için bk. http://tiryakioglu.org/

Bağlantı için tıklayınız:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a74adab88cc11474882cd9e262f2fd146%40thread.tacv2/1667807804089?context=%7b%22Tid%22%3a%220f12a35c-45f6-462f-bfa1-0992ccd85ff7%22%2c%22Oid%22%3a%22b43c9b0b-2bc3-4914-8300-0c7b2b91a8be%22%7d